CREPČ2 školenie 10/2020


Archives


03/09/2020

Dovoľujeme si Vás informovať, že 1.10. 2020 sa uskutoční školenie pre systém CREPČ2 pre nových spracovateľov. Spracovateľov je potrebné pred školením oboznámiť s legislatívou (Zákon č. 270/2018 o vysokých školách, Vyhláška MŠVVaŠ SR č.456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti) a o metodike evidencie publikačnej činnosti 2020.
Záujem o uvedené školenie pre nových spracovateľov prosíme nahlásiť Mgr. Alexandre Barányiovej (alexandra.baranyiova@cvtisr.sk) do 23.09.2020.

Pozvánku s presnými informáciami, tykajúcu sa školenia, zašleme prihláseným osobám.