CREPČ 2017 - výstupy januárového exportu

01/02/2018

V časti Výstupy z CREPČ nájdete výstupy januárového exportu dát CREPČ 2017:

Prosíme Vás o kontrolu záznamov, opravy a doplnenia, ako aj o dodanie podkladov k publikáciám skupiny A1 (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) prostredníctvom funkcie upload na portáli CREPČ/CREUČ. V prípade otázok alebo problémov prosím kontaktujte pracovníkov OHPČ.