CREPČ 2017 - výstupy február


Archives


01/03/2018

V časti Výstupy z CREPČ nájdete výstupy februárového exportu dát CREPČ 2017:

Prosíme Vás o kontrolu záznamov, opravy a doplnenia, ako aj o dodanie podkladov k publikáciám skupiny A1 (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) prostredníctvom funkcie upload na portáli CREPČ/CREUČ. V prípade otázok alebo problémov prosím kontaktujte pracovníkov OHPČ.