CREPČ 2017 - prvý export - 29.6.2017


Archives


26/06/2017

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že prvý export dát vykazovacieho obdobia CREPČ 2017 očakávame vo štvrtok - 29.6.2017 do 16.00 hod. Aktuálnu XML CREPČ schému nájdete v časti Pokyny z CREPČ, schéma je rovnaká ako pre vykazovacie obdobie 2016. V letných mesiacoch júl a august z dôvodu čerpania letných dovoleniek nebudú realizované exporty záznamov do CREPČ. Druhý export vykazovacieho obdobia CREPČ 2017 bude v septembri - 28.9.2017. V prípade otázok alebo nejasností nás prosím kontaktujte.