CREPČ 2017 - posledný export vykazovacieho obdobia 2017 - 5.4.2018


Archives


22/03/2018

Dovoľujeme si Vás informovať, že posledný export dát vykazovacieho obdobia CREPČ 2017 - marec bude z dôvodu Veľkonočných sviatkov realizovaný dňa 5.4.2018 (štvrtok) do 17.00 hod. Evidencia výstupov publikačnej činnosti vo vykazovacom období 2017 trvá do 31.3.2018 vrátane v zmysle platnej legislatívy. Podklady k publikáciám skupiny A1 je potrebné po exporte pripojiť k záznamom prostredníctvom funkcie upload najneskôr do 30.4.2018.