CREPČ 2017 - opravný export - 28.6.2018


Archives


25/06/2018

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že opravný export CREPČ 2017 je potrebné odoslať vo štvrtok - 28.6.2018 do 17.00 hod. V prípade, že chcete odoslať export skôr, informujte o tom pracovníka OHPČ, ktorý vedie agendu Vašej VŠ v CVTI SR. Do odoslania opravného exportu je potrebné opraviť všetky záznamy, ktoré obsahujú automatické chybové hlásenia na základe výstupov marcového exportu ako aj opravy vyplývajúce z formálnych kontrol CREPČ 2017 na základe Protokolu kontrol a opráv.