CREPČ 2017 - Návrh: Metodické pokyny CREPČ 2017


Archives


21/03/2017

V časti Pokyny CREPČ nájdete NÁVRH Metodických pokynov CREPČ pre vykazovacie odbobie 2017 a Prílohy č. 1 a 2 . Zmeny a doplnenia sú vyznačené zeleným písmom. V prílohách č. 1 a 2 nedošlo k žiadnym zmenám. Akékoľvek pripomienky k pokynom nám prosím zašlite emailom na adresu: marta.duskova@cvtisr.sk najneskôr do 30.3.2017.

Finálnu verziu metodických pokynov CREPČ 2017 zverejníme po zapracovaní pripomienok z VŠ  3.4.2017 prostredníctvom aktuality na portáli CREPČ/CREUČ.