CREPČ 2017 - Metodické pokyny CREPČ 2017


Archives


13/04/2017

V časti Pokyny CREPČ nájdete Metodické pokyny CREPČ 2017, vrátane príloh č. 1 a 2. V prípade ich aktualizácie počas vykazovacieho obdobia 2017 Vás budeme informovať o zmenách prostredníctvom aktualít na portáli CREPČ/CREUČ. Ďakujeme všetkým vysokým školám, ktoré nám k návrhu zaslali svoje pripomienky a návrhy.