CREPČ 2017 - export september 28.9.2017


Archives


27/09/2017

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že dňa 28.9.2017 do 17.00 hod. očakávame pravidelný export dát do CREPČ za vykazovacie obdobie 2017 - september. V prípade otázok alebo nejasností prosím kontaktujte pracovníkov Oddelenia pre hodnotenie publikačnej činnosti.