CREPČ 2017 - dodanie podkladov k publikáciám skupiny A1 - 30.4.2018


Archives


26/04/2018

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že podklady k publikáciám skupiny A1 (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD), ktoré sú evidované vo vykazovacom období CREPČ 2017 je potrebné dodať prostredníctvom funkcie upload v zmysle metodických pokynov najneskôr do 30.4.2018.