CREPČ 2017 - Aktualizácia Zoznamu vybraných zahraničných vydavateľstiev - október 2017


Archives


16/10/2017

V časti Pokyny CREPČ nájdete aktualizovaný Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev, ktoré uskutočňujú recenzné konanie, platný pre október 2017 - CREPČ vykazovacie obdobie 2017.