CREPČ 2016 - výstupy záverečného exportu (marec) a harmonogram kontrol a opráv


Archives


07/04/2017

V časti Výstupy z CREPČ nájdete výstupy záverečného exportu dát do CREPČ (marec):

Harmonogram kontrol a opráv CREPČ 2016 nájdete v časti: Pokyny CREPČ - vykazovacie obdobie 2016. Prosíme Vás o spoluprácu v zmysle harmonogramu. V prípade otázok kontaktujte pracovníkov Oddelenia pre hodnotenie publikačnej činnosti.

Do konca apríla - 30.4.2017 je potrebné uploadovať podklady k publikáciám skupiny A1 (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) za vykazovacie obdobie 2016.