CREPČ 2016 - opravný export - 23.6.2017


Archives


20/06/2017

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že dňa 23.6.2017 (piatok) do 16.00 hod. očakávame opravný export dát za vykazovacie obdobie CREPČ 2016. V prípade otázok alebo problémov kontaktujte pracovníkov Oddelenia pre hodnotenie publikačnej činnosti, CVTI SR.