CREPČ 2015 - výstupy september


Archives


30/09/2015

V časti Výstupy z CREPČ nájdete výstupy septembrového exportu dát CREPČ 2015:

Prosíme Vás o opravy záznamov, doplnenie chýbajúcich povinných údajov, rovnako aj o zosúladenie podobných záznamov medzi a vrámci VŠ a pripájanie podkladov k záznamom publikácií skupiny A1 (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) prostredníctvom funkcie upload na portáli CREPČ/CREUČ.