CREPČ 2015 - výstupy prvého exportu dát (jún)


Archives


13/07/2015

V časti Výstupy z CREPČ nájdete výstupy prvého exportu dát CREPČ 2015 (jún):

Prosíme Vás o kontrolu výstupov, opravy záznamov a doplnenie chýbajúcich povinných údajov, rovnako aj o zosúladenie podobných záznamov medzi a vrámci VŠ. K záznamom skupiny A1 môžete pripájať podklady k publikáciám prostredníctvom funkcie upload na portáli CREPČ/CREUČ.