CREPČ 2015 - výstupy posledného exportu a harmonogram kontrol a opráv


Archives


07/04/2016

V časti Výstupy CREPČ nájdete výstupy z posledného exportu dát do CREPČ - vykazovacie obdobie 2015:

V časti Metodické pokyny - vykazovacie obdobie 2015 nájdete Harmonogram kontrol a opráv dát CREPČ 2015. Prosíme Vás o spoluprácu v zmysle Harmonogramu. V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať.