CREPČ 2015 - upload podkladov k publikáciám A1 - do 30.4.2016


Archives


25/04/2016

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že upload podkladov k publikáciám skupiny A1 (kategórie AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) za vykazovacie obdobie CREPČ 2015  je potrebné v zmysle Metodických pokynov CREPČ 2015 zrealizovať najneskôr do 30.4.2016. Podklady musia byť kompletné, uložené v jednom PDF súbore (za každú publikáciu) a dobre čitateľné. Ak disponujete plným textom, môžete uploadovať plný text publikácie. Povolená veľkosť uploadu pre jednu publikáciu je 50 MB. V prípade nejasností alebo problémov, prosím neváhajte kontaktovať pracovníčky a pracovníkov OHPČ - CVTI SR.