CREPČ 2015 - posledný export dát - 1.4.2016


Archives


18/03/2016

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že posledný export dát vykazovacieho obdobia 2015 do CREPČ očakávame 1.4.2016 do 16.00 hod. Evidencia publikačnej činnosti vykazovacieho obdobia 2015 je možná do 31.3.2016, po tomto termíne už nie je možné evidovať nové záznamy do vykazovacieho obdobia 2015. O harmonograme formálnych kontrol zo strany CVTI SR a opráv zo strany VŠ Vás budeme informovať prostredníctvom aktuality po poslednom exporte dát CREPČ 2015.