CREPČ 2 - metodické pokyny pre vykazovacie obdobie 2020

12/02/2020

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení metodických pokynov pre vykazovacie obdobie 2020 na portáli CREPČ/CREUČ v časti Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2020.

V prípade potreby budú metodické pokyny ako aj jednotlivé manuály aktualizované, o čom budeme informovať všetky vysoké školy prostredníctvom aktualít na portáli CREPČ/CREUČ.