CREPČ 2 - metodické pokyny pre vykazovacie obdobie 2019


Archives


14/02/2019

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení metodických pokynov pre vykazovacie obdobie 2019 na portáli CREPČ/CREUČ v časti Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2019.

V prípade potreby budú metodické pokyny ako aj jednotlivé manuály aktualizované, o čom budeme informovať všetky vysoké školy prostredníctvom aktualít na portáli CREPČ/CREUČ.

Vykazovacie obdobie 2018 naďalej trvá do 31.3.2019, vykazovacie obdobie 2019 začína 1.4.2019 a trvá do 31.1.2020.

Záznamy vykazovacieho obdobia 2019 je možné do CREPČ 2 evidovať už pred začiatkom vykazovacieho obdobia 2019.