CREPČ2 školenie 09/2019


Archives


08/07/2019

Dovoľujeme si Vás informovať, že v druhej polovici septembra 2019 sa uskutoční školenie pre systém CREPC2 pre nových spracovateľov.

Spracovateľov je potrebné pred školením oboznámiť s legislatívou (Zákon č. 270/2018 o vysokých školách, Vyhláška MŠVVaŠ SR č.456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti) a metodickými pokynmi 2019, ktoré sa týkajú evidencie publikačnej činnosti.

Záujem o uvedené školenie pre nových spracovateľov prosíme nahlásiť kontaktným osobám CVTI SR do 20.08.2019.

Pozvánku s presným dátumom školenia zašleme prihláseným osobám.