CREPČ 2017 - výstupy november


Archives


08/12/2017

V časti Výstupy z CREPČ nájdete výstupy novembrového exportu dát CREPČ 2017:

Prosíme Vás o kontrolu záznamov, opravy a doplnenia, ako aj o dodanie podkladov k publikáciám skupiny A1 (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) prostredníctvom uploadu na portáli CREPČ/CREUČ.