CREPČ 2017 - export október 26.10.2017


Archives


24/10/2017

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že dňa 26.10.2017 do 17.00 hod. očakávame pravidelný export dát do CREPČ za vykazovacie obdobie 2017 - október. V prípade otázok alebo nejasností, prosím, kontaktujte pracovníkov Oddelenia pre hodnotenie publikačnej činnosti.