CREPČ 2015 - výstupy november


Archives


02/12/2015

V časti Výstupy z CREPČ nájdete výstupy novembrového exportu dát CREPČ 2015:

Prosíme Vás o opravy záznamov, doplnenie chýbajúcich povinných údajov, rovnako aj o zosúladenie podobných záznamov medzi a v rámci VŠ a najmä o pripájanie podkladov k záznamom publikácií skupiny A1 (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) prostredníctvom funkcie upload na portáli CREPČ/CREUČ.