CREPČ 2014 - povinný údaj oblasť výskumu


Archives


07/04/2015

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že oblasť výskumu je povinný údaj pre všetky záznamy exportované do CREPČ vo vykazovacom období 2014. Prosíme Vás o kontrolu záznamov, či všetky obsahujú tento údaj. Kódovník oblastí výskumu nájdete v časti Pokyny CREPČ - vykazovacie obdobie 2014 na portáli CREPČ/CREUČ. Pre jeden záznam je možné zadať viacero oblastí výskumu (pole je opakovateľné).