Čistene importovaných dát z CREPČ1 do CREPČ2 - 1.skupina - predĺženie termínu do 31.7.2021


Archives


22/06/2021

Vážené spracovateľky a spracovatelia EPC, dovoľujeme si Vás informovať, že termín čistenia importovaných dát z CREPČ1 do CREPČ2 - 1. skupina záznamov, sme na základe viacerých požiadaviek z VŠ predĺžili do 31.7.2021. V prípade otázok a nejasností s čistením dát prosím neváhajte kontaktovať pracovníkov OHPČ. Riaditeľky a riaditeľov AK a kontaktné osoby pre CREPČ sme informovali aj oficiálnym emailom. Termín čistenia sme upravili aj v harmonograme: http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/crepc2/import_crepc1/import_zakladne_informacie_22-06-21.pdf