Časové uzávierky 2019 a 2020 - novembrová aktualizácia


Archives


02/11/2021

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, radi by sme Vás upozornili, že vo štvrtok 4.11.2021 budú generované nové časové uzávierky pre vykazovacie obdobia 2019 a 2020 pre výpočet štátnej dotácie za tieto vykazovacie obdobia.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.