Časové uzávierky 2019 a 2020 - aktualizácia


Archives


08/09/2021

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, radi by sme Vás upozornili, že v piatok 10.9.2021 budú generované nové časové uzávierky pre vykazovacie obdobia 2019 a 2020 pre výpočet štátnej dotácie za tieto vykazovacie obdobia.

Z toho dôvodu Vás žiadame, aby ste do tohto dňa vyriešili jednotlivé návrhy na úpravu alebo komentáre. Zároveň odporúčame overiť v externých databázach Current Contents Connect, Web of Science Core Collection a Scopus záznamy označené ako čakateľ.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.