Časové uzávierky 2018 a 2019


Archives


28/09/2020

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, radi by sme Vás upozornili, že v stredu 30.9.2020 bude generovaná nová časová uzávierka pre vykazovacie obdobia 2018 a 2019 pre výpočet štátnej dotácie za tieto vykazovacie obdobia.

Z toho dôvodu Vás žiadame, aby ste do tohto dňa vyriešili jednotlivé návrhy na úpravu alebo komentáre. Zároveň odporúčame overiť v externých databázach Current Contents Connect, Web of Science Core Collection a Scopus záznamy označené ako čakateľ.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.