Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Organizácia Kontaktné údaje Web
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií Grösslingova 53, 811 09 Bratislava http://kniznica.bisla.sk/
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
Bc. Barbora Rihariová, vedúca knižnice

02 /59 234 471

rihariova@bisla.sk

Bc. Barbora Rihariová, garantka EPC 02 /59 234 471 rihariova@bisla.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Bc. Barbora Rihariová 02 / 59 234 471 rihariova@bisla.sk