Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Organizácia Kontaktné údaje Web
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií Grösslingova 53, 811 09 Bratislava www.bisla.sk
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
doc. Samuel Abrahám, M.A, PhD., garant EPC 02 / 59 234 200 abraham@bisla.sk
Andrej Čierny, spracovateľ EPC

02 /59 234 471, 0904511578

andrejcierny@gmail.com

Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Andrej Čierny 02 / 59 234 471, 0904511578 andrejcierny@gmail.com