Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Organizácia Kontaktné údaje Web
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií Grösslingova 53, 811 09 Bratislava www.bisla.sk
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
doc. Samuel Abrahám, M.A, PhD., garant EPC 02 / 59 234 200 abraham@bisla.sk
Beáta Balog, spracovateľka EPC

02 /59 234 471

balog@bisla.sk

Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Beáta Balog 02 / 59 234 471 balog@bisla.sk