Aktualizácia Zoznamu vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry pre január 2014


Archives


10/02/2014

V časti Pokyny CREPČ nájdete aktualizovaný Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry platný pre február 2014.