Aktualizácia adresára prispievateľov CREPČ


Archives


03/06/2019

Z dôvodu aktualizácie adresára prispievateľov CREPČ prosíme kontaktné osoby CREPČ na jednotlivých VŠ o kontrolu kontaktných údajov za VŠ. Prípadné zmeny v kontaktoch nám prosím nahláste do 14.6.2019 na adresu: marta.duskova@cvtisr.sk. Adresár prispievateľov CREPČ nájdete na portáli CREPČ/CREUČ v časti Prispievatelia.