Aktualizácia - Zoznamy renomovaných inštitúcií/podujatí po vyhodnotení OHO CREUČ za vykazovacie obdobie CREUČ 2022

06/07/2023

Vážené spracovateľky a spracovatelia EUCA,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že na portáli CREPČ/CREUČ v časti Pokyny CREUČ - Vykazovacie obdobie CREUČ 2022 - Zoznamy renomovaných inštitúcií/podujatí - vykazovacie obdobie CREUČ 2022 sú zverejnené:

  • Vyhodnotenia OHO CREUČ - návrhy VŠ na zaradenie do Zoznamu renomovaných inštitúcií/podujatí pre vykazovacie obdobie CREUČ 2022 za jednotlivé DUC

  • Aktualizované Zoznamy renomovaných inštitúcií/podujatí - vykazovacie obdobie CREUČ 2022 po vyhodnotení OHO CREUČ za jednotlivé DUC

V prípade otázok prosím kontaktujte pracovníkov Oddelenia pre hodnotenie umeleckej činnosti, CVTI SR.