Aktualizácia Zoznamu vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry pre november 2013


Archives


04/11/2013

V časti Pokyny CREPČ nájdete aktualizovaný Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry platný pre november 2013.