Aktualizácia Zoznamu vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry pre mesiac marec 2013


Archives


04/03/2013

Aktualizovaný Zoznam zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry pre mesiac marec 2013 nájdete v časti POKYNY na www.crepc.sk. (v zmysle Metodických pokynov CREPČ pre vykazovacie obdobie 2012). Zoznam je dopĺňaný len tými vydavateľstvami, od ktorých ste nám doručili potvrdenie o recenznom konaní vzťahujúce sa na celú produkciu vydavateľstva. Potvrdenia vzťahujúce sa len na konkrétnu publikáciu sú akceptované ako doklad o receznom konaní ku konkrétnej publikácii, avšak tieto vydavateľstvá nie sú pridávané do Zoznamu vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry.