Aktualizácia Zoznamu vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry pre mesiac december 2012


Archives


06/12/2012

V sekcii Pokyny nájdete aktualizovaný Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry pre mesiac december 2012 (v zmysle Metodických pokynov CREPČ pre vykazovacie obdobie 2012). Zoznam je dopĺňaný len tými vydavateľstvami, od ktorých ste nám doručili potvrdenie o recenznom konaní vzťahujúce sa na celú produkciu vydavateľstva. Potvrdenia vzťahujúce sa len na konkrétnu publikáciu sú akceptované ako doklad o receznom konaní ku konkrétnej publikácii, avšak tieto vydavateľstvá nie sú pridávané do Zoznamu vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry.