Aktualizácia Zoznamu vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry pre marec 2014


Archives


03/03/2014

V časti Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2013 nájdete aktualizovaný Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry platný pre marec 2014.