Aktualizácia Zoznamu vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry pre december 2013


Archives


11/12/2013

V časti Pokyny CREPČ nájdete aktualizovaný Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry platný pre december 2013.