Aktualizácia Zoznamu vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry - október 2014


Archives


03/10/2014

V časti Pokyny CREPČ - vykazovacie obdobie 2014 nájdete Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie aktualizovaný pre mesiac október 2014.