Aktualizácia Zoznamu vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry - november 2015


Archives


04/11/2015

V časti Pokyny CREPČ - vykazovacie obdobie 2015 nájdete aktualizovaný Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie platný pre november 2015.