Aktualizácia Zoznamu vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry - jún 2014


Archives


03/06/2014

V časti Pokyny CREPČ  pre vykazovacie obdobie 2014 nájdete aktualizovaný Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie,  platný pre jún 2014.