Aktualizácia Zoznamu vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry - február 2016


Archives


02/02/2016

V časti Pokyny CREPČ - vykazovacie obdobie 2015 nájdete aktualizovaný Zoznam zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie platný pre február 2016.