Aktualizácia Zoznamu vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry - február 2015


Archives


03/02/2015

V časti Pokyny CREPČ - vykazovacie obdobie 2014 nájdete aktualizovaný Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie platný pre mesiac február 2015.