Aktualizácia Zoznamu vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry - december 2015


Archives


04/12/2015

V časti Pokyny CREPČ - vykazovacie obdobie 2015 nájdete aktualizovaný Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie platný pre december 2015.