Aktualizácia Zoznamu vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry - december 2014


Archives


15/12/2014

V časti Pokyny CREPČ nájdete aktualizovaný  Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie platný pre mesiac december 2014.