Aktualizácia Zoznamu vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry - august 2015


Archives


04/08/2015

V časti Pokyny CREPČ - vykazovacie obdobie 2015 nájdete Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie - aktualizácia pre august 2015.