Aktualizácia Zoznamu vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry - júl 2015


Archives


13/07/2015

V časti Pokyny CREPČ - vykazovacie obdobie 2015 nájdete Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie - aktualizácia pre júl 2015.