Aktualizácia pracovísk 2020

24/03/2020

Z dôvodu prípravy na otvorenie CREUČ pre evidenciu umeleckých výstupov za rok 2020 je potrebné zaslať pre aktualizáciu pracovísk všetky zmeny podľa aktuálnej organizačnej štruktúry vysokej školy (v názve fakulty, katedry, vzniku nového pracoviska, ústavu, zmeny názvu pracoviska, fúzia pracovísk a pod.) Všetky zmeny zašlite do CVTI SR na adresu: creuc@cvtisr.sk najneskôr do 17. apríla 2020.

Zmeny, ktoré budú nahlásené po tomto termíne, nebudeme môcť zrealizovať.