Aktualizacia pracovisk 2019

25/03/2019

Z dôvodu prípravy na otvorenie CREUČ pre evidenciu umeleckých výstupov za rok 2019 je potrebné zaslať pre aktualizáciu pracovísk zmeny podľa aktuálnej organizačnej štruktúry školy (v názve fakulty, katedry, vzniku nového pracoviska, ústavu a pod.)

Všetky zmeny zašlite do CVTI SR na adresu: creuc@cvtisr.sk najneskôr do 15. apríla 2019. Zmeny, ktoré budú nahlásené po tomto termíne, nebudeme môcť zrealizovať.