Aktualizácia návodu na čistenie importovaných záznamov


Archives


18/08/2021

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, dovoľujeme si Vás informovať o aktualizácii návodu na čistenie importovaných záznamov. Aktualizovaný návod sa nachádza na portáli CREPČ v časti Pokyny CREPČ, Import záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2 - manuály. K aktualizácii návodu došlo na základe častých otázok zo strany vysokých škôl. Doplnené časti sú v návode zvýraznené žltou farbou.

Zároveň bol na portáli CREPČ v časti Pokyny CREPČ, Import záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2 - manuály zverejnený aj zoznam naimportovaných záznamov za druhú skupinu. Zoznam obsahuje pôvodné ID záznamu z CREPČ 1 aj jeho nové ID v CREPČ 2.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom čistenia naimportovaných záznamov alebo ich vyhľadávania, prosím, kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR. Ďakujeme vám za spoluprácu a rešpektovanie spoločných pravidiel evidencie záznamov v databáze CREPČ 2.